home
o firmie
realizacje
kontakt
CHŁODNICTWO

Oferujemy chłodnie przeznaczone do przechowywania produktów spożywczych w niskich
temperaturach, procesów produkcyjnych związanych z chłodnictwem oraz innych specjalistycznych
procesów przemysłowych.

Chłodnie buduje się zazwyczaj jako obiekty modułowe, montowane z elementów prefabrykowanych
w oparciu o konstrukcje stalowe oraz płyty warstwowe (panele izolacyjne).

Istotnym parametrem chłodni, poza pojemnością, jest wysokość
składowania. Od niej zależy system załadowania
(ilość warstw, rodzaj sprzętu transportu wewnętrznego).
Stosowane wysokości są zależne od wielkości komór,
oscylują w granicach od ok. 3 m do ponad 10 m,
co umożliwia zastosowanie nawet 5 warstw palet.
Pojemność pojedynczych komór wynosi najczęściej
od kilkuset do kilku tysięcy metrów sześćciennych.
Chłodnie magazynujące towary jednorodne przez długi okres nie wymagają dużej ilości komór,
a najczęściej nie są te wymagane różnice temperatur powietrza w ramach komory.
Jeśli obrót towarów jest intensywny oraz jeżeli równocześnie obsługiwany jest duży asortyment
towarów, wówczas konieczna jest duża liczba komór o zrónicowanych temperaturach.
home o firmie oferta realizacje kontakt