home
o firmie
realizacje
kontakt
KABLE GZREWCZE

Porą zimową podczas intensywnych opadów śniegu
można zauważyć, że w rynnie dachowej gromadzą się
często zwały śniegu i lodu, łącznie ze zwisającymi
soplami. Stanowi to duże zagrożenie dla osób
znajdujących się w pobliżu budynku oraz powoduje,
że taka rynna doznaje uszczerbku na wskutek
zsuwającego się śniegu. Zelegający, często mokry
śnieg stanowi duże obciążenie dla systemu rynnowego.
Czasem można zaobserwować, jak lód dosłownie
„okręca się” wokół rynny. Zjawiska takie z pewnością
mocno nadwerężają system odwadniający.
Systemy grzejne TTGHL-2-BO niemieckiej firmy HTS mogą być zainstalowane na niemal wszystkich
rodzajach rynien, gdzie skutecznie likwidują nagromadzenia śniegu i lodu. Zapewniają drożność rynien
i zapobiegają uszkodzeniom dachu i fasady spowodowanych przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody.


Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega
ich uszkodzeniu przez zamarzającą wodę
oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni
dachu. Kable grzejne TTGHL-2-BO powinny być
instalowane wzdłuż rynien oraz w miejscach,
gdzie możliwe jest powstawanie nagromadzeń
śniegu i lodu (rys. 1).
Posiadamy również okablowanie grzewcze zabezpieczające przed zamarzaniem rur,
dróg oraz urządzeń chłodniczych tj. systemów klimatyzacji.
home o firmie oferta realizacje kontakt